การจัดการความรู้

counter

Who is Online

มี 41 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

วิทยาลัยแสงธรรม ::: SAENGTHAM COLLEGE

"..จงรักศัตรู จงอธิษฐานภาวนาให้ผู้ที่เบียดเบียนท่าน  เพื่อท่านจะได้เป็นบุตรของพระบิดาเจ้าสวรรค์ พระองค์โปรดให้ดวงอาทิตย์ของพระองค์ขึ้นเหนือคนดีและคนชั่ว โปรดให้ฝนตกเหนือคนชอบธรรมและคนอธรรม  " (มัทธิว 5:44-45)

Weblog ศิษย์เก่าคริสตศาสตร์ วิทยาลัยแสงธณรม

ระบบสืบค้นห้องสมุดแสงธรรม

ครูผู้ประกาศข่าวดีฯ

Weblog คณาจารย์

เปิด e-learning โดยใช้โปรแกรม Flipviewer
เปิด e-learning โดยใช้
โปรแกรม Flipviewer

ผลงานทางวิชาการ
FB SAENGTHAM BOOKSTORE

สามเณราลัยแสงธรรม

คณะอนุกรรมการดนตรีศักดิ์สิทธิ์ บ้านเณรใหญ่แสงธรรม

http://www.saengtham.ac.th

ศิษย์เก่าฯแสงธรรม