การจัดการความรู้

counter

Who is Online

มี 34 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

วิทยาลัยแสงธรรม ::: SAENGTHAM COLLEGE

" ผู้ใดที่ให้น้ำเย็นแม้เพียงหนึ่งแก้วแก่คนใดคนหนึ่งในบรรดาคนธรรมดา ๆ เหล่านี้เพราะเขาเป็นศิษย์ของเรา เราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่า ผู้นั้นจะได้รับบำเหน็จรางวัลอย่างแน่นอน " (มัทธิว 10:42)

Weblog ศิษย์เก่าคริสตศาสตร์ วิทยาลัยแสงธณรม