จัดนิทรรศการน้อมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (ร.9)

พิมพ์

จัดนิทรรศการน้อมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (ร.9)
      วันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2560 แผนกหอสมุด ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนางานวิชาการ วิทยาลัยแสงธรรมได้ จัดนิทรรศการน้อมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่บริเวณชั้น 2 ของหอสมุด เพื่อแสดงความน้อมรําลึกและประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับชีวประวัติของพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเพื่อเป็นแหล่งความรู้สําหรับบุคคลที่สนใจ ตั้งแต่วันที่ 3 พฤศจิกายน – 5 ธันวาคม 2560

นอกจากนี้ยังจัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้บริการหอสมุดคือ กิจกรรมเขียนข้อความถึงพ่อ (เขียนดีมี รางวัล) โดยให้ผู้เข้าร่วมเขียนข้อความลงบนกระดาษที่เตรียมไว้ให้และผูกไว้กับต้นไม้ของพ่อ เพื่อส่งเสริมการเข้า ใช้และให้ผู้เข้าชมนิทรรศการมีส่วนร่วมในกิจกรรมครั้งนี้

    โดยบรรยากาศภายในงานครั้งนี้มีมีผู้เข้าร่วมและสนใจเป็นอย่างมากและมีการแจกรางวัลสําหรับผู้เข้าร่วม กิจกรรมเขียนข้อความถึงพ่อทุกคน เพื่อแทนคําขอบคุณที่ผู้เข้าร่วมให้ความสนใจในการจัดกิจกรรมครั้งนี้เป็นอย่าง มาก ทั้งนี้ทางหอสมุดขอขอบคุณนักศึกษาทุกท่านที่ให้ความร่วมมือเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้

2017_3nov0001.jpg 2017_3nov0002.jpg 2017_3nov0003.jpg

2017_3nov0004.jpg 2017_3nov0005.jpg 2017_3nov0006.jpg