เตรียมความพร้อมต้อนรับเปิดปีการศึกษาใหม่

พิมพ์

"เตรียมความพร้อมต้อนรับเปิดปีการศึกษาใหม่"
ฝ่ายบริหารและฝ่ายวิขาการวิทยาลัยแสงธรรม จัดประชุมอธิการบ้านอบรมฯและคณาจารย์ ประจำปีการศึกษา 2560 เมื่อวันพุธที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 มีผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ 30 ท่าน และโอกาสนี้ทางวิทยาลัยได้รับเกียรติจากพระคาร์ดินัล ฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช และบาทหลวง ดร.ออกัสติน สุกีโย ปีโตโย เป็นวิทยากรร่วมแบ่งปันในการประชุมครั้งนี้ด้วยView the embedded image gallery online at:
http://www.saengtham.ac.th/all-sc-news/53-manage-news/616-24-may-2017?tmpl=component&print=1#sigFreeIdc7b54740f8