เตรียมความพร้อมต้อนรับเปิดปีการศึกษาใหม่

พิมพ์

"เตรียมความพร้อมต้อนรับเปิดปีการศึกษาใหม่"
ฝ่ายบริหารและฝ่ายวิขาการวิทยาลัยแสงธรรม จัดประชุมอธิการบ้านอบรมฯและคณาจารย์ ประจำปีการศึกษา 2560 เมื่อวันพุธที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 มีผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ 30 ท่าน และโอกาสนี้ทางวิทยาลัยได้รับเกียรติจากพระคาร์ดินัล ฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช และบาทหลวง ดร.ออกัสติน สุกีโย ปีโตโย เป็นวิทยากรร่วมแบ่งปันในการประชุมครั้งนี้ด้วย2017_24may001.jpg 2017_24may002.jpg 2017_24may003.jpg

2017_24may004.jpg 2017_24may005.jpg 2017_24may006.jpg

2017_24may007.jpg 2017_24may008.jpg 2017_24may009.jpg

2017_24may010.jpg 2017_24may011.jpg 2017_24may012.jpg

2017_24may013.jpg 2017_24may014.jpg 2017_24may015.jpg

2017_24may016.jpg 2017_24may017.jpg 2017_24may018.jpg

2017_24may019.jpg