การประชุมฝ่ายบริหาร

พิมพ์

การประชุมฝ่ายบริหาร
การประชุมฝ่ายบริหาร

    เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2563 เวลา 9.00 น.  ณ ห้องประชุม 3  อาคารสำนักงานอธิการบดี  วิทยาลัยแสงธรรม มีการประชุมฝ่ายบริหาร ครั้งที่ 1 / 2563  โดยมี บาทหลวงธีรพล  กอบวิทยากุล  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานการประชุม

2020_31aug01.jpg 2020_31aug02.jpg 2020_31aug03.jpg

2020_31aug04.jpg