แสงธรรม นำปัญญา และชีวิต

ประชุมนักศึกษาภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

 info

วิทยาลัยแสงธรรม โดยฝ่ายบริหารจัดการประชุมนักศึกษาเพื่อชี้แจงการดำเนินการและประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ของวิทยาลัยในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

เมื่อวันพุธที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 โดยบาทหลวงธีรพล กอบวิทยากุล อธิการบดี บาทหลวง ดร.วีรศักดิ์ ยงศรีปณิธาน รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และอาจารย์ ดร.ศรัญญู พงศ์ประเสริฐสิน ผู้อำนวยการสำนักงานวิชาการ

 

E-book วารสารวิชาการ

E-Book แสงธรรมปริทัศน์

Top