โครงการเสียงตามสายภาษาอังกฤษ

พิมพ์

โครงการเสียงตามสายภาษาอังกฤษ
วันพุธที่ 15  กุมภาพันธ์  2560  ชมรมการศึกษา  วิทยาลัยแสงธรรม ได้จัดโครงการเสียงตามสายภาษาอังกฤษ  ในหัวข้อ "The Christians and Seminarians's life  in China"

เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ ในครั้งนี้มีอาจารย์2 ท่าน ที่ร่วมสนทนา โดย Rev.Patrick A. Connaugtonและ คุณพ่อวีระศักดิ์ ยงศรีปณิธานมีนักศึกษาที่มีความสนใจร่วมฟังการสนทนากันอย่างดี

View the embedded image gallery online at:
http://www.saengtham.ac.th/all-sc-news/55-studentclub-news/610-15-feb-2017?tmpl=component&print=1#sigFreeIdb7e4b68a37