โครงการปีศักดิ์สิทธิ์แห่งเมตตาธรรม ครั้งที่ 4

พิมพ์

โครงการปีศักดิ์สิทธิ์แห่งเมตตาธรรม ครั้งที่ 4
วันพฤหัสบดีที่ 16  กุมภาพันธ์  2560  ฝ่ายกิจการนักศึกษาร่วมกับสโมสรนักศึกษาวิทยาลัยแสงธรรม ได้จัดโครงการ  ปีศักดิ์สิทธิ์แห่งเมตตาธรรม  ครั้งที่ 4 ณ ชุมชนคนต่างศาสนาแถววัดสะแก (ชุมชนสามโคก) และวัดระแหง (ลาดหลุมแก้ว)  จังหวัดปทุมธานี

เพื่อให้นักศึกษาได้สร้างความตระหนักในตนที่จะต้องทำกิจกรรมแห่งความเมตตาปฏิบัติตนที่แสดงออกต่อเพื่อนพี่น้อง ทางด้านร่างกายและจิตใจ ในครั้งนี้มีผู้บริหารและนักศึกษาร่วมจัดกิจกรรม จำนวน 22 คน

View the embedded image gallery online at:
http://www.saengtham.ac.th/all-sc-news/55-studentclub-news/611-16-feb-2017?tmpl=component&print=1#sigFreeIdf79797be51