กิจกรรมสัมพันธ์ฉันน้องพี่

พิมพ์

กิจกรรมสัมพันธ์ฉันน้องพี่
    วันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน 2560 โดยชมรมนันทนาการร่วมกับสโมสรนักศึกษา จัดงานกิจกรรมสัมพันธ์ฉันน้องพี่ ณ อาคารมารดาพระผู้ไถ่ โดยมีบาทหลวง ผศ.ดร.ชาติชาย  พงษ์ศิริ  อธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน

      กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อนักศึกษามีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์วิทยาลัยแสงธรรมด้านความยินดี และความเป็นหนึ่งเดียวกันกับเพื่อนพี่น้องในสถาบัน ด้านความเมตตา ความรัก ความสุภาพ และเพื่อสร้างบรรยากาศและวัฒนธรรมที่ดีให้กับนักศึกษาใหม่ด้วยกันและกับรุ่นพี่รุ่นน้องในสถาบัน


View the embedded image gallery online at:
http://www.saengtham.ac.th/all-sc-news/55-studentclub-news/619-15jun-2017-2?tmpl=component&print=1#sigFreeIdc3aac9a21f