กิจกรรมสัมพันธ์ฉันน้องพี่

พิมพ์

กิจกรรมสัมพันธ์ฉันน้องพี่
    วันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน 2560 โดยชมรมนันทนาการร่วมกับสโมสรนักศึกษา จัดงานกิจกรรมสัมพันธ์ฉันน้องพี่ ณ อาคารมารดาพระผู้ไถ่ โดยมีบาทหลวง ผศ.ดร.ชาติชาย  พงษ์ศิริ  อธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน

      กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อนักศึกษามีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์วิทยาลัยแสงธรรมด้านความยินดี และความเป็นหนึ่งเดียวกันกับเพื่อนพี่น้องในสถาบัน ด้านความเมตตา ความรัก ความสุภาพ และเพื่อสร้างบรรยากาศและวัฒนธรรมที่ดีให้กับนักศึกษาใหม่ด้วยกันและกับรุ่นพี่รุ่นน้องในสถาบัน


2017_15jun-2001.JPG 2017_15jun-2002.JPG 2017_15jun-2003.JPG

2017_15jun-2004.JPG 2017_15jun-2005.JPG 2017_15jun-2006.JPG

2017_15jun-2007.JPG 2017_15jun-2008.JPG 2017_15jun-2009.JPG

2017_15jun-2010.JPG 2017_15jun-2011.JPG 2017_15jun-2012.JPG

2017_15jun-2013.JPG 2017_15jun-2014.JPG 2017_15jun-2015.JPG

2017_15jun-2016.JPG 2017_15jun-2017.JPG 2017_15jun-2018.JPG

2017_15jun-2019.JPG 2017_15jun-2020.JPG 2017_15jun-2021.JPG

2017_15jun-2022.JPG 2017_15jun-2023.JPG