พิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณเปิดปีการศึกษา+พิธีไหว้ครู

พิมพ์

พิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณเปิดปีการศึกษา+พิธีไหว้ครู
วันพฤหัสบดีที่ 15  มิถุนายน  2560  วิทยาลัยแสงธรรมร่วมกับสามเณราลัยแสงธรรม จัดงานพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณเปิดปีการศึกษา ณ วัดสามเณราลัยแสงธรรม โดยได้รับเกียรติจากพระคาร์ดินัล  ไมเกิ้ล  มีชัย  กิจบุญชู เป็นประธานในพิธี  โอกาสนี้มีพิธีรับผู้สมัครเตรียมบวชเป็นสังฆานุกรและพระสงฆ์ ของสามเณรสังฆมณฑลต่างๆ ที่ผ่าน “ปีฝึกชีวิตผู้อภิบาล” จำนวนทั้งสิ้น 12 คน

        ในวันเดียวกันนี้ ชมรมศาสนาและศิลปวัฒนธรรมร่วมกับสโมสรนักศึกษา จัดงานพิธีไหว้ครู ณ หอประชุม Lux Mundi เพื่อให้นักศึกษาแสดงออกถึงความเคารพ ความกตัญญูรู้คุณต่อครู อาจารย์  โดยพระคาร์ดินัล  ไมเกิ้ล  มีชัย  กิจบุญชู เป็นประธาน และมีคณะสงฆ์ อาจารย์ นักศึกษา และเจ้าหน้าที่ วิทยาลัยแสงธรรม เข้าร่วมโดยพร้อมเพรียง

View the embedded image gallery online at:
http://www.saengtham.ac.th/all-sc-news/55-studentclub-news/620-15-jun-2017?tmpl=component&print=1#sigFreeIdc1382b2d04