โครงการอบรมภาษามือ ประจำปีการศึกษา 2560

พิมพ์

โครงการอบรมภาษามือ ประจำปีการศึกษา 2560
ชมรมการศึกษาร่วมกับสโมสรนักศึกษาวิทยาลัยแสงธรรมได้จัดโครงการอบรมภาษามือเบื้องต้นเพื่องานอภิบาล โดยเริ่มวันพฤหัสที่ 13 กรกฎาคม 2560 และจะสิ้นสุดในวันที่ 21 กันยายน 2560 ณ วิทยาลัยแสงธรรม เพื่อให้นักศึกษาได้นำความรู้นี้ไปใช้เพื่อช่วยเหลือสังคมและอภิบาลพระศาสนจักรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2017_13jul001.JPG 2017_13jul002.JPG 2017_13jul003.JPG

2017_13jul004.JPG 2017_13jul005.JPG 2017_13jul006.JPG

2017_13jul007.JPG 2017_13jul008.JPG 2017_13jul009.JPG

2017_13jul010.JPG 2017_13jul011.JPG 2017_13jul012.JPG