กิจกรรมเวทีทรรศนะ "จริยธรรมบนโลกออนไลน์"

พิมพ์

 กิจกรรมเวทีทรรศนะ "จริยธรรมบนโลกออนไลน์"
         วันจันทร์ที่ 24 กรกฎาคม 2560 ชมรมการศึกษาได้จัดกิจกรรมเวทีทรรศนะ ในหัวข้อ "จริยธรรมบนโลกออนไลน์" ณ บริเวรใต้อาคารเรียนวิทยลัยแสงธรรม โดย นายทองแดง แก้วประกอบ และ นายศิรวิทย์ มารีย์พัฒนกิจ นักศึกษาปริญญาโทสาขาเทววิทยาจริยศาสตร์ เป็นผู้แบ่งปัน เพื่อนักศึกษาจะได้มีทรรศนะคติเป็นแนวคิดในการต่อยอดเพื่อนำไปใช้ในงานอภิบาลและสังคมได่อย่างถูกต้อง

2017_24jul01.JPG 2017_24jul02.JPG 2017_24jul03.JPG

2017_24jul04.JPG 2017_24jul05.JPG 2017_24jul06.JPG

2017_24jul07.JPG 2017_24jul08.JPG 2017_24jul09.JPG

2017_24jul10.JPG 2017_24jul11.JPG 2017_24jul12.JPG

2017_24jul13.JPG 2017_24jul14.JPG 2017_24jul15.JPG