schead02

วจนพิธีกรรมถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

วจนพิธีกรรมถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
        คณะผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา และพนักงานทุกท่าน พร้อมใจกันร่วมวจนพิธีกรรมถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระชนมพรรษา และ พิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษาฯ 28 กรกฏาคม พุทธศักราช 2560 ณ บริเวณชั้น 1 อาคารเรียน วิทยาลัยแสงธรรม


E-book วารสารวิชาการ

E-Book แสงธรรมปริทัศน์

Top