schead02

กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

 กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร            วันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม 2560 ชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติได้จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร โดยนักศึกษาและพนักงานช่วยกันทำความสะอาดบริเวณถนนเพชรเกษม ฝั่งวิทยาลัยแสงธรรม ครอบคลุมพื้นที่ตั้งแต่บริเวณสะพานลอยซอยเทียนดัด ไปจนถึงหน้าไปรษณีย์ อ้อมใหญ่ 

E-book วารสารวิชาการ

E-Book แสงธรรมปริทัศน์

Top