ประกวดแต่งกลอนแปดหัวข้อ "เรียงร้อยถ้อยคำ...ว่ารักแม่"

พิมพ์

ประกวดแต่งกลอนแปดหัวข้อ "เรียงร้อยถ้อยคำ...ว่ารักแม่"
    วันพุธที่ 23  สิงหาคม 2560 บาทหลวงวีรศักดิ์ ยงศรีปณิฐาน ได้ให้เกียรติ เป็นผู้มอบรางวัลการประกวด   แต่งกลอนแปดหัวข้อ "เรียงร้อยถ้อยคำ...ว่ารักแม่" โอกาสวันแม่แห่งชาติ 2060 โดยมีผู้ได้รับรางวัลดังนี้

 รางวัลชนะเลิศ   นายณัฐพล เอี่ยมเศรษฐี
 รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  นายรังสิมันตุ์  สันติศิรินิรันดร์
 รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2   1) นายโอภาส  รักบ้านไทย  2) นายวีรภัทร  คูหาจิต   3) นายกุลธวัช  สังขรัตน์

View the embedded image gallery online at:
http://www.saengtham.ac.th/all-sc-news/55-studentclub-news/627-23-aug-2017?tmpl=component&print=1#sigFreeId1f33713a9e