กิจกรรมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลฯ

พิมพ์

กิจกรรมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลฯ
    วันจันทร์ที่  4 กันยายน 2560 เวลา  09.00 – 12.00 น. สโมสรนักศึกษาร่วมกับชมรมสังคมพัฒนา จัดให้มีกิจกรรมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  โดยมีหน่วยงานเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม ร่วมกับโรงพยาบาลนครปฐม ออกหน่วยรับการบริจาคโลหิตเพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ ณ อาคารเรียนวิทยาลัยแสงธรรม

                 ทั้งนี้มีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และประชาชนที่อยู่บริเวณใกล้เคียงมาบริจาคโลหิตด้วยความสมัครใจซึ่งเป็นการทำบุญกุศลอันยิ่งใหญ่เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ประสบอุบัติเหตุหรือผู้ที่เจ็บป่วยด้วยโรคที่ต้องใช้โลหิตในการรักษาพยาบาล มีผู้บริจาคโลหิตจำนวน 43 ราย  ขอขอบคุณในความร่วมมือและความมีน้ำใจดีของทุกท่านมา ณ โอกาสนี้

2017_4sep01.JPG 2017_4sep02.JPG 2017_4sep03.JPG

2017_4sep04.JPG 2017_4sep05.JPG 2017_4sep06.JPG

2017_4sep07.JPG 2017_4sep08.JPG 2017_4sep09.JPG

2017_4sep10.JPG 2017_4sep11.JPG 2017_4sep12.JPG

2017_4sep13.JPG 2017_4sep14.JPG