schead02

งานดนตรีสร้างสรรค์บทเพลง "แสงธรรม...แสงแห่งรัก"

งานดนตรีสร้างสรรค์บทเพลง "แสงธรรม...แสงแห่งรัก"
    วันพุธที่  13  กันยายน  2560  เวลา 18.00 – 22.30 น. ชมรมนันทนาการร่วมกับสโมสรนักศึกษา วิทยาลัยแสงธรรม ได้จัดงานดนตรีสร้างสรรค์บทเพลง ในหัวข้อเรื่อง "แสงธรรม...แสงแห่งรัก" (ตามสมณสาสน์ Amoris Leatitia ความปิติยินดีในความรัก) ณ หอประชุม  Lux Mundi  วิทยาลัยแสงธรรม มีผู้ส่งเข้าร่วมประกวด จำนวน  6 วง

นอกจากนี้ยังมีการแสดงสด ดนตรีพื้นบ้านภาคอีสาน, การแสดงของนักศึกษาชั้นปีที่ 1, การขับร้องบทเพลง “นักบุญในใจ” เพื่อน้อมรำลึกถึงการเสด็จสู่สวรรคาลัย ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ประพันธ์และขับร้องโดย นายศิรวิทย์ มารีย์พัฒนกิจ นักศึกษาปริญญาโท ปีที่ 2  สาขาวิชาเทววิทยาจริยธรรม และการแสงดงจากวง Valid  (วงดนตรีรับเชิญ) โดยผลการแข่งขันครั้งนี้  

วงที่ชนะเลิศ  คือ วง Walk with Love  นักศึกษาสาขาวิชาเทววิทยา

รองชนะเลิศอันดับที่ 1 คือ วงสะมาเรีย  นักศึกษาสาขาวิชาปรัชญาและศาสนา   

รองชนะเลิศอันดับที่ 2 คือ วง Don’t worry about that นักศึกษาบ้านนักบวชคณะเบธาราม

ซึ่งแต่ละวงได้สร้างความประทับใจแก่ผู้มาร่วมเป็นอย่างมาก

E-book วารสารวิชาการ

E-Book แสงธรรมปริทัศน์

Top