งานดนตรีสร้างสรรค์บทเพลง "แสงธรรม...แสงแห่งรัก"

พิมพ์

งานดนตรีสร้างสรรค์บทเพลง "แสงธรรม...แสงแห่งรัก"
    วันพุธที่  13  กันยายน  2560  เวลา 18.00 – 22.30 น. ชมรมนันทนาการร่วมกับสโมสรนักศึกษา วิทยาลัยแสงธรรม ได้จัดงานดนตรีสร้างสรรค์บทเพลง ในหัวข้อเรื่อง "แสงธรรม...แสงแห่งรัก" (ตามสมณสาสน์ Amoris Leatitia ความปิติยินดีในความรัก) ณ หอประชุม  Lux Mundi  วิทยาลัยแสงธรรม มีผู้ส่งเข้าร่วมประกวด จำนวน  6 วง

นอกจากนี้ยังมีการแสดงสด ดนตรีพื้นบ้านภาคอีสาน, การแสดงของนักศึกษาชั้นปีที่ 1, การขับร้องบทเพลง “นักบุญในใจ” เพื่อน้อมรำลึกถึงการเสด็จสู่สวรรคาลัย ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ประพันธ์และขับร้องโดย นายศิรวิทย์ มารีย์พัฒนกิจ นักศึกษาปริญญาโท ปีที่ 2  สาขาวิชาเทววิทยาจริยธรรม และการแสงดงจากวง Valid  (วงดนตรีรับเชิญ) โดยผลการแข่งขันครั้งนี้  

วงที่ชนะเลิศ  คือ วง Walk with Love  นักศึกษาสาขาวิชาเทววิทยา

รองชนะเลิศอันดับที่ 1 คือ วงสะมาเรีย  นักศึกษาสาขาวิชาปรัชญาและศาสนา   

รองชนะเลิศอันดับที่ 2 คือ วง Don’t worry about that นักศึกษาบ้านนักบวชคณะเบธาราม

ซึ่งแต่ละวงได้สร้างความประทับใจแก่ผู้มาร่วมเป็นอย่างมาก

2017_13sep01.JPG 2017_13sep02.JPG 2017_13sep03.JPG

2017_13sep04.JPG 2017_13sep05.JPG 2017_13sep06.JPG

2017_13sep07.JPG 2017_13sep08.JPG 2017_13sep09.JPG

2017_13sep10.JPG 2017_13sep11.JPG 2017_13sep12.JPG

2017_13sep13.JPG 2017_13sep14.JPG 2017_13sep15.JPG

2017_13sep16.JPG 2017_13sep17.JPG 2017_13sep18.JPG

2017_13sep19.JPG 2017_13sep20.JPG 2017_13sep21.JPG

2017_13sep22.JPG 2017_13sep23.JPG 2017_13sep24.JPG

2017_13sep25.JPG 2017_13sep26.JPG 2017_13sep27.JPG

2017_13sep28.JPG