โครงการเพิ่มทักษะด้านการเรียนรู้

พิมพ์

โครงการเพิ่มทักษะด้านการเรียนรู้
       วิทยาลัยแสงธรรม โดยชมรมการศึกษา ได้จัดโครงการเพิ่มทักษะด้านการเรียนรู้ ชมนิทรรศการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง และเยี่ยมชมวัดภูเขาทอง เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2560 ซึ่งมีผู้ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้จำนวน 95 ท่าน


2017_16oct01.jpg 2017_16oct02.jpg 2017_16oct03.jpg

2017_16oct04.jpg 2017_16oct05.jpg 2017_16oct06.jpg

2017_16oct07.jpg 2017_16oct08.jpg 2017_16oct09.jpg

2017_16oct10.jpg 2017_16oct11.jpg