กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ถวายเป็นพระราชกุศล

พิมพ์

กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ถวายเป็นพระราชกุศล
    จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 เวลา 16.30 น. - 17.30 น. โดยการทำความสะอาดถนนทางเดินบริเวณหน้าวิทยาลัยแสงธรรม ทั้งฝั่งถนนเพชรเกษม และ ซอยวัดเทียนดัด โดยมีผู้บริหาร และนักศึกษาเข้าร่วมในครั้งนี้ 87 ท่าน

2017_27nov001.JPG 2017_27nov002.JPG 2017_27nov003.JPG

2017_27nov004.JPG 2017_27nov005.JPG 2017_27nov006.JPG

2017_27nov007.JPG 2017_27nov008.JPG 2017_27nov009.JPG