schead02

ดนตรีสร้างสรรค์ประพันธ์บทเพลง 350 ปี มิสซังสยาม

ดนตรีสร้างสรรค์ประพันธ์บทเพลง 350 ปี มิสซังสยาม
วันพุธที่  14  พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  เวลา 18.00 – 22.30 น. ชมรมนันทนาการร่วมกับสโมสรนักศึกษา วิทยาลัยแสงธรรม ได้จัดงานดนตรีสร้างสรรค์ประพันธ์บทเพลง 350 ปี มิสซังสยาม ในหัวข้อเรื่อง "จาริก ศรัทธา คีตา ความหวัง" ณ หอประชุม  Lux Mundi  วิทยาลัยแสงธรรม มีผู้ส่งเข้าร่วมประกวด จำนวน  7 วง

นอกจากนี้ยังมีการแสดงดนตรีพื้นบ้านภาคอีสาน, การแสดงของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และการแสดงจากวงรับเชิญพิเศษ วงจำอวดแสงธรรม ซึ่งได้รับเสียงหัวเราะเป็นอย่างมาก โดยผลการแข่งขันครั้งนี้

วงที่ชนะเลิศ  คือ วง Walk with Love  นักศึกษาสาขาวิชาเทววิทยา ชั้นปีที่ 3

รองชนะเลิศอันดับที่ 1 คือ วง นกฮูก  นักศึกษาสาขาวิชาปรัชญาและศาสนา  ชั้นปีที่ 2  

รองชนะเลิศอันดับที่ 2 คือ วง Valid  brand นักศึกษาบ้านอบรมคณะรอยแผลศักดิ์สิทธิ์แห่งพระเยซูคริสตเจ้า

ซึ่งแต่ละวงได้สร้างความประทับใจแก่ผู้มาร่วมเป็นอย่างมาก

E-book วารสารวิชาการ

E-Book แสงธรรมปริทัศน์

Top