เวทีทรรศนะ หัวข้อ “การเผาศพกับความเชื่อคาทอลิก”

พิมพ์

เวทีทรรศนะ  หัวข้อ “การเผาศพกับความเชื่อคาทอลิก”
เวทีทรรศนะ  หัวข้อ “การเผาศพกับความเชื่อคาทอลิก”

        วันอังคารที่ 20 กรกฎาคม พศ.2562 เวลา 10.20 – 10.40 น. ชมรมการศึกษา ได้จัดโครงการเวทีทรรศนะ   หัวข้อ  “การเผาศพกับความเชื่อคาทอลิก”   ณ บริเวณ ชั้น 1  อาคารเรียนวิทยาลัยแสงธรรม มีตัวแทนนักศึกษาสาขาวิชาเทววิทยา ร่วมเสวนาโดยนายนนทชัย ริทู  นายพิสิทธิ์ ยอแซฟ และดำเนินรายการโดยนายศิลาคุปต์    ศรีสุวรรณ นักศึกษาสาขาวิชาปรัชญาและศาสนา ชั้นปีที่ 2 การเสวนาครั้งนี้ได้รับความสนใจจากผู้บริหาร คณาจารย์และนักศึกษา เข้าร่วมรับฟังเป็นอย่างมาก  

 

2019_20jul001.JPG 2019_20jul002.JPG 2019_20jul003.JPG

2019_20jul004.JPG 2019_20jul005.JPG 2019_20jul006.JPG

2019_20jul007.JPG 2019_20jul008.JPG 2019_20jul009.JPG

2019_20jul010.JPG 2019_20jul011.JPG 2019_20jul012.JPG

2019_20jul013.JPG 2019_20jul014.JPG 2019_20jul015.JPG

2019_20jul016.JPG 2019_20jul017.JPG 2019_20jul018.JPG

2019_20jul019.JPG 2019_20jul020.JPG 2019_20jul021.JPG

2019_20jul022.JPG 2019_20jul023.JPG 2019_20jul024.JPG

2019_20jul025.JPG 2019_20jul026.JPG 2019_20jul027.JPG

2019_20jul028.JPG 2019_20jul029.JPG 2019_20jul030.JPG