โครงการบำเพ็ญประโยชน์ฯโอกาสวันพ่อแห่งชาติ

พิมพ์

โครงการบำเพ็ญประโยชน์ฯโอกาสวันพ่อแห่งชาติ
โครงการบำเพ็ญประโยชน์ฯโอกาสวันพ่อแห่งชาติ

          วันจันทร์ที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เวลา 16.30 – 17.30 น. ชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติร่วมกันสโมสรนักศึกษา วิทยาลัยแสงธรรม ได้จัดโครงการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันพ่อแห่งชาติ โดยนักศึกษาวิทยาลัยแสงธรรมได้ร่วมกันทำความสะอาดบริเวณทางเดินหน้าวิทยาลัยแสงธรรม ตั้งแต่บริเวณปากซอยวัดอ้อมใหญ่ถึงบริเวณปากซอยวัดเทียนดัด

เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกให้นักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสาธารณะ และอุทิศตนในฐานะที่เตรียมตัวเป็นผู้อภิบาลและผู้นำในสังคม ทำให้ทัศนียภาพด้านหน้าวิทยาลัยแสงธรรม มีความสะอาด และเป็นระเบียบเรียบร้อยมากขึ้น โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

2019_2dec01.JPG 2019_2dec02.JPG 2019_2dec03.JPG

2019_2dec04.JPG 2019_2dec05.JPG 2019_2dec06.JPG

2019_2dec07.JPG 2019_2dec08.JPG 2019_2dec09.JPG

2019_2dec10.JPG 2019_2dec11.JPG 2019_2dec12.JPG

2019_2dec13.JPG 2019_2dec14.JPG 2019_2dec15.JPG

2019_2dec16.JPG 2019_2dec17.JPG 2019_2dec18.JPG

2019_2dec19.JPG 2019_2dec20.JPG 2019_2dec21.JPG

2019_2dec22.JPG 2019_2dec23.JPG 2019_2dec24.JPG

2019_2dec25.JPG 2019_2dec26.JPG 2019_2dec27.JPG

2019_2dec28.JPG 2019_2dec29.JPG 2019_2dec30.JPG

2019_2dec31.JPG 2019_2dec32.JPG 2019_2dec33.JPG

2019_2dec34.JPG 2019_2dec35.JPG 2019_2dec36.JPG

2019_2dec37.JPG 2019_2dec38.JPG 2019_2dec39.JPG

2019_2dec40.JPG 2019_2dec41.JPG 2019_2dec42.JPG

2019_2dec43.JPG 2019_2dec44.JPG 2019_2dec45.JPG

2019_2dec46.JPG