วจนพิธีกรรมเฉลิมพระเกียรติวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าฯ

พิมพ์

วจนพิธีกรรมเฉลิมพระเกียรติวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าฯ
วจนพิธีกรรมเฉลิมพระเกียรติวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าฯ

       วันอังคารที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ทางวิทยาลัยแสงธรรม ร่วมกับสโมสรนักศึกษาจัดวจนพิธีกรรมเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา ในวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ณ บริเวณอาคารเรียน  วิทยาลัยแสงธรรม โดยบาทหลวง ผศ.ดร.ชาติชาย พงษ์ศิริ อธิการบดี เป็นประธาน มีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา เข้าร่วมในครั้งนี้

2020_21july01.jpg 2020_21july02.jpg 2020_21july03.jpg

2020_21july04.jpg 2020_21july05.jpg 2020_21july06.jpg

2020_21july07.jpg 2020_21july08.jpg 2020_21july09.jpg