วจนพิธีกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

พิมพ์

วจนพิธีกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
วจนพิธีกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

        วันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2563 สโมสรนักศึกษา วิทยาลัยแสงธรรม ได้จัดวจนพิธีกรรมเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ วันที่ 12 สิงหาคม 2563 ณ บริเวณอาคารเรียน วิทยาลัยแสงธรรม โดย บาทหลวง ดร.วีรศักดิ์ ยงศรีปณิธาน รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา  เป็นประธาน มีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา เข้าร่วมในครั้งนี้


2020_7aug01.jpg 2020_7aug02.jpg 2020_7aug03.jpg

2020_7aug04.jpg 2020_7aug05.jpg 2020_7aug06.jpg

2020_7aug07.jpg