แสงธรรม นำปัญญา และชีวิต

โครงการค่ายอาสาพัฒนาจริยธรรมชุมชนครั้งที่ 20

โครงการค่ายอาสาพัฒนาจริยธรรมชุมชนครั้งที่ 20
ปีการศึกษา 2564 ชมรมสังคมพัฒนา วิทยาลัยแสงธรรม ได้จัดให้มีโครงการค่ายอาสาพัฒนาจริยธรรมชุมชนครั้งที่ 20 ขึ้น ณ หมู่บ้านห้วยเฮี๊ยะ ต.แม่คง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮองสอน  เมื่อวันที่ 20-27 เมษายน 2565 โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมทั้งหมด 20 คน คุณพ่อ 1 ท่าน และ เจ้าหน้าที่ 1 ท่าน

โดยทางชมรมได้จัดซื้อสิ่งของที่จำเป็น เพื่อนำไปมอบให้แก่หมู่บ้านห้วยเฮี๊ยะ ได้แก่ เครื่องครัว และมีผู้บริจาคเครื่องปั่นไฟและถังน้ำสแตนเลส นักศึกษาได้ไปจัดกิจกรรมร่วมกับชาวบ้าน เยาวชน และเด็กๆ ท้ายที่สุดโครงการค่ายอาสาฯนี้จะสำเร็จไปไม่ได้เลยถ้าปราศจากความร่วมมือและความช่วยเหลือของพี่น้องสัตบุรุษทุกท่าน ขอพระเจ้าตอบแทนน้ำใจดีของพวกท่านเสมอ


E-book วารสารวิชาการ

E-Book แสงธรรมปริทัศน์

Top