แสงธรรม นำปัญญา และชีวิต

วจนพิธีกรรมโอกาสระลึกถึงพระนางมารีย์ มารดาของพระศาสนจักร

วจนพิธีกรรมโอกาสระลึกถึงพระนางมารีย์ มารดาของพระศาสนจักร
วันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2565 วิทยาลัยแสงธรรม ได้จัดวจนพิธีกรรมโอกาสระลึกถึงพระนางมารีย์ มารดาของพระศาสนจักร โดย บาทหลวง ดร.วีรศักดิ์ ยงศรีปณิธาน รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธาน พร้อมคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา เวลา 10.20 น. ณ วิทยาลัยแสงธรรม

 

E-book วารสารวิชาการ

E-Book แสงธรรมปริทัศน์

Top