แสงธรรม นำปัญญา และชีวิต

โครงการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

โครงการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
วันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน พ.ศ.2565 เวลา 15.30-17.30 น. ชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติร่วมกับสโมสรนักศึกษา วิทยาลัยแสงธรรม ได้จัดโครงการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 70 พรรษา

โดย บาทหลวง ธีรพล กอบวิทยากุล อธิการบดี เป็นประธานเปิดโครงการบำเพ็ญประโยชน์ พร้อมคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา
โครงการบำเพ็ญประโยชน์ในครั้งนี้ เป็นกิจกรรมช่วยกันปลูกหญ้า เพื่อปรับภูมิทัศน์วิทยาลัยแสงธรรม

E-book วารสารวิชาการ

E-Book แสงธรรมปริทัศน์

Top