แสงธรรม นำปัญญา และชีวิต

พิธีบูชาขอบพระคุณในโอกาสเปิดปีการศึกษา ประจำปี 2565 และพิธีสมัครบวชเป็นสังฆานุกรและพระสงฆ์

พิธีบูชาขอบพระคุณในโอกาสเปิดปีการศึกษา ประจำปี 2565 และพิธีสมัครบวชเป็นสังฆานุกรและพระสงฆ์
วันอังคารที่ 21 มิถุนายน 2565 วิทยาลัยแสงธรรมร่วมกับสโมสรนักศึกษาเเละชมรมศาสนาและศิลปวัฒนธรรม ได้จัดพิธีบูชาขอบพระคุณในโอกาสเปิดปีการศึกษา ประจำปี 2565 และพิธีสมัครบวชเป็นสังฆานุกรและพระสงฆ์ (Admission) โดย พระคาร์ดินัล ฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช เป็นประธานในพิธี พร้อมทั้งคณะสงฆ์ คณาจารย์ และนักศึกษา เวลา 9.30 น. ณ อาคารมารดาพระผู้ไถ่ วิทยาลัยแสงธรรม

E-book วารสารวิชาการ

E-Book แสงธรรมปริทัศน์

Top