แสงธรรม นำปัญญา และชีวิต

กิจกรรมเวทีทรรศนะในหัวข้อ "สงครามรัสเซีย - ยูเครน" ความก้าวหน้าหรือความล้าหลังของโลก

ชมรมการศึกษา
วันจันทร์ที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 วิทยาลัยแสงธรรมร่วมกับชมรมการศึกษา ได้จัดกิจกรรมเวทีทรรศนะในหัวข้อ "สงครามรัสเซีย - ยูเครน" ความก้าวหน้าหรือความล้าหลังของโลก โดยมี บาทหลวง ดร.วีรศักดิ์  ยงศรีปณิธาน รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา พร้อมกับ นาย วุฒิชัย ก่อไพบูลย์ถาวร และ นาย ไพศาล เครือใหญ่  เป็นผู้แบ่งปัน กิจกรรมเวทีทรรศนะจัดขึ้นในเวลา 10.20 – 10.40 น. ณ วิทยาลัยแสงธรรม


E-book วารสารวิชาการ

E-Book แสงธรรมปริทัศน์

Top