แสงธรรม นำปัญญา และชีวิต

วจนพิธีกรรมถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

วจนพิธีกรรมถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
         วันพุธที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 วิทยาลัยแสงธรรม ได้จัดวจนพิธีกรรมถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  โดย บาทหลวง ธีรพล กอบวิทยากุล อธิการบดี เป็นประธาน พร้อมคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา เวลา 10.20 น. ณ วิทยาลัยแสงธรรม

E-book วารสารวิชาการ

E-Book แสงธรรมปริทัศน์

Top