แสงธรรม นำปัญญา และชีวิต

วจนพิธีกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

วจนพิธีกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
           วันจันทร์ที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2565 วิทยาลัยแสงธรรม ได้จัดวจนพิธีกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดย บาทหลวง วิทยา เลิศทนงศักดิ์ ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธาน พร้อมคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา เวลา 10.20 น. ณ วิทยาลัยแสงธรรมหลังเสร็จสิ้นวจนพิธีกรรม มีการประกาศรางวัลสำหรับผู้ประกวดเขียนเรียงความ เนื่องในโอกาสวันแม่ ประจำปีการศึกษา 2565 ในหัวข้อ "นี่แหละ...แม่ฉัน"


E-book วารสารวิชาการ

E-Book แสงธรรมปริทัศน์

Top