วจนพิธีกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

พิมพ์

วจนพิธีกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
           วันจันทร์ที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2565 วิทยาลัยแสงธรรม ได้จัดวจนพิธีกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดย บาทหลวง วิทยา เลิศทนงศักดิ์ ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธาน พร้อมคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา เวลา 10.20 น. ณ วิทยาลัยแสงธรรมหลังเสร็จสิ้นวจนพิธีกรรม มีการประกาศรางวัลสำหรับผู้ประกวดเขียนเรียงความ เนื่องในโอกาสวันแม่ ประจำปีการศึกษา 2565 ในหัวข้อ "นี่แหละ...แม่ฉัน"


2022_08aug-0101.jpg 2022_08aug-0102.jpg 2022_08aug-0103.jpg

2022_08aug-0104.jpg 2022_08aug-0105.jpg 2022_08aug-0106.jpg

2022_08aug-0107.jpg 2022_08aug-0108.jpg 2022_08aug-0109.jpg

2022_08aug-0110.jpg