แสงธรรม นำปัญญา และชีวิต

โครงการทัศนศึกษาประจำปี 2565

 intro

ชมรมการศึกษา จัดโครงการทัศนศึกษาประจำปี 2565 โดย คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาวิทยาลัยแสงธรรม จำนวน 50 ท่าน เดินทางไปทัศนศึกษายังโบราณสถานภาคตะวันตก

ในวันที่ 17 กันยายน 2565 ภายใต้แนวคิด "ท่องไปในประวัติศาสตร์ผ่านโบราณสถานดินแดนตะวันตก" อันได้แก่  อนุสรณ์สถานบ้านเณรพระหฤทัย  บางช้าง อาสนวิหารแม่พระบังเกิด บางนกแขวก พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพระนครคีรี และตลาดน้ำอัมพวา

 

E-book วารสารวิชาการ

E-Book แสงธรรมปริทัศน์

Top