แสงธรรม นำปัญญา และชีวิต

วจนพิธีกรรมโอกาสสมโภชนักบุญทั้งหลาย

intro

วันพฤหัสบดีที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 วิทยาลัยแสงธรรม ได้จัดวจนพิธีกรรมโอกาสสมโภชนักบุญทั้งหลาย

โดย บาทหลวง ไตรรงค์ มุลตรี เป็นประธาน พร้อมคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา เวลา 10.20 น. ณ วิทยาลัยแสงธรรม

#สโมสรนักศึกษา

 

 

E-book วารสารวิชาการ

E-Book แสงธรรมปริทัศน์

Top