แสงธรรม นำปัญญา และชีวิต

กิจกรรมการบริจาคโลหิตโอกาสวันพ่อแห่งชาติ

1

วันจันทร์ที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 วิทยาลัยแสงธรรมร่วมกับชมรมสังคมพัฒนา ได้จัดกิจกรรมการบริจาคโลหิตโอกาสวันพ่อแห่งชาติ

โดย วิทยาลัยแสงธรรมร่วมกับสภากาชาด ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 4 จังหวัดราชบุรี

มีผู้ร่วมลงทะเบียนบริจาคโลหิต จำนวน 79 ราย และได้รับโลหิตจากการบริจาค จำนวน 67 ยูนิต

ขอขอบคุณทุกท่านในความร่วมมือบริจาคโลหิตในครั้งนี้

กิจกรรมจัดขึ้นใน เวลา 9.00 – 12.00 น. ณ วิทยาลัยแสงธรรม

#ชมรมสังคมพัฒนา

#สโมสรนักศึกษา

 

 

E-book วารสารวิชาการ

E-Book แสงธรรมปริทัศน์

Top