แสงธรรม นำปัญญา และชีวิต

วจนพิธีกรรมถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

info 2 jun

วันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน 2566 ทางวิทยาลัยแสงธรรม ได้จัดวจนพิธีกรรมถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

โดย  บาทหลวง ธีรพล กอบวิทยากุล อธิการบดี  เป็นประธาน พร้อมคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา เวลา 10.20 น. ณ วิทยาลัยแสงธรรม

 

 

E-book วารสารวิชาการ

E-Book แสงธรรมปริทัศน์

Top