แสงธรรม นำปัญญา และชีวิต

งานพิธีมิสซาเปิดปีการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

info1 15 jun

วันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน 2566 วิทยาลัยแสงธรรมร่วมกับสโมสรนักศึกษาเเละชมรมศาสนาและศิลปวัฒนธรรม ได้จัดพิธีบูชาขอบพระคุณในโอกาสเปิดปีการศึกษา ประจำปี 2566 และพิธีสมัครบวชเป็นสังฆานุกรและพระสงฆ์ (Admission) โดย พระสังฆราชซิลวีโอ สิริพงษ์ จรัสศรี เป็นประธานในพิธี

พร้อมทั้งคณะสงฆ์ คณาจารย์ และนักศึกษา เวลา 9.30 น. ณ วัดบ้านเณรใหญ่แสงธรรม

 

 

E-book วารสารวิชาการ

E-Book แสงธรรมปริทัศน์

Top