แสงธรรม นำปัญญา และชีวิต

งานไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566

info2 15 jun

วันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน 2566 วิทยาลัยแสงธรรมร่วมกับสโมสรนักศึกษา ได้จัดพิธีไหว้ครูของนักศึกษาวิทยาลัยแสงธรรม ประจำปีการศึกษา 2566 โดย พระสังฆราชซิลวีโอ สิริพงษ์ จรัสศรี เป็นประธานในพิธี

พร้อมทั้งคณะสงฆ์ คณาจารย์ และนักศึกษา เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุม Lux Mundi

 

E-book วารสารวิชาการ

E-Book แสงธรรมปริทัศน์

Top