แสงธรรม นำปัญญา และชีวิต

กิจกรรมสัมพันธ์ฉันน้องพี่ ประจำปีการศึกษา 2566

 info3 15 jun

 วันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน 2566 เวลา 13.20 - 16.00 น. ชมรมนันทนาการ วิทยาลัยแสงธรรม ได้จัดกิจกรรมยินดีต้อนรับน้องใหม่ ผูกพัน สร้างสรรค์ สานสัมพันธ์น้องใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566

โดย บาทหลวง ดร.วีรศักดิ์ ยงศรีปณิธาน เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และกล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่ ณ อาคารมารดาพระผู้ไถ่

 

 

E-book วารสารวิชาการ

E-Book แสงธรรมปริทัศน์

Top