แสงธรรม นำปัญญา และชีวิต

กิจกรรมการบริจาคโลหิตโอกาสวันแม่แห่งชาติ

info 4 jul

วันอังคารที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 เวลา 9.00 – 12.00 น. วิทยาลัยแสงธรรมร่วมกับชมรมสังคมพัฒนา ได้จัดกิจกรรมการบริจาคโลหิตโอกาสวันแม่แห่งชาติ
โดย วิทยาลัยแสงธรรมร่วมกับสภากาชาด ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 4 จังหวัดราชบุรี

มีผู้ร่วมลงทะเบียนบริจาคโลหิต จำนวน 74 ราย และได้รับโลหิตจากการบริจาค จำนวน 66 ยูนิต
ขอขอบคุณทุกท่านในความร่วมมือบริจาคโลหิตในครั้งนี้

 

E-book วารสารวิชาการ

E-Book แสงธรรมปริทัศน์

Top