แสงธรรม นำปัญญา และชีวิต

กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ “เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 71 พรรษา”

info 24 jul

วันจันทร์ที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2566  ชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติร่วมกับสโมสรนักศึกษา วิทยาลัยแสงธรรม ได้จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ “เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 71 พรรษา”

โดย บาทหลวง ดร.วีรศักดิ์ ยงศรีปณิธาน รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธานเปิดโครงการบำเพ็ญประโยชน์ พร้อมคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา เวลา 15.30-17.30 น. ณ วิทยาลัยแสงธรรม

 

E-book วารสารวิชาการ

E-Book แสงธรรมปริทัศน์

Top