แสงธรรม นำปัญญา และชีวิต

โครงการเวทีทรรศนะ หัวข้อ งานชุมนุมเซอร์ร่าโลก ครั้งที่ 80 และสัมมนาผู้ทำงานอภิบาลด้านกระแสเรียก

info 25 jul

วันอังคารที่ 25 กรกฎาคม 2566 วิทยาลัยแสงธรรม ได้จัดโครงการเวทีทรรศนะหัวข้อ งานชุมนุมเซอร์ร่าโลก ครั้งที่ 80 และสัมมนาผู้ทำงานอภิบาลด้านกระแสเรียก

โดย บาทหลวงเจริญ ว่องประชานุกูล อธิการบ้านเณรใหญ่แสงธรรม และนายธาวิน กิจทวี เป็นผู้แบ่งปัน

 

E-book วารสารวิชาการ

E-Book แสงธรรมปริทัศน์

Top