แสงธรรม นำปัญญา และชีวิต

วจนพิธีกรรมถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

info01o 07 aug

วันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2566 วิทยาลัยแสงธรรม ได้จัดวจนพิธีกรรมถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

โดย บาทหลวง วิทยา เลิศทนงศักดิ์ ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธาน พร้อมคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา เวลา 10.20 น. ณ วิทยาลัยแสงธรรม

 

 

E-book วารสารวิชาการ

E-Book แสงธรรมปริทัศน์

Top