แสงธรรม นำปัญญา และชีวิต

กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ “เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง โอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 91 พรรษา”

info02 07 aug

วันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2566 เวลา 16.00 - 17.30 น. ชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติร่วมกับสโมสรนักศึกษา วิทยาลัยแสงธรรม ได้จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ “เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง โอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 91 พรรษา”

โดย บาทหลวง ดร.วีรศักดิ์ ยงศรีปณิธาน รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธานเปิดโครงการบำเพ็ญประโยชน์ พร้อมคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา

 

E-book วารสารวิชาการ

E-Book แสงธรรมปริทัศน์

Top