การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2559

พิมพ์

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2559
         วันอังคารที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2560 ณ ห้องประชุมคณาจารย์ วิทยาลัยแสงธรรม โดยมีคณะกรรมการผู้ประเมินฯ คือ ดร.ดรุณี ชูประยูร, ดร.สุภาวดี นัมคณิสรณ์ และดร.ปิยะดา วรรธระสาร ได้มาตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาฯ

View the embedded image gallery online at:
http://www.saengtham.ac.th/all-sc-news/57-qa-news/633-3-oct-2017?tmpl=component&print=1#sigFreeIdeec6090ef8

เขียนข่าวโดย นางสาวสดุหทัย  นิยมธรรม  
ภาพถ่ายโดย นายทีปกร กิจสวัสดิ์