แสงธรรม นำปัญญา และชีวิต

ประชุมอธิการบ้านอบรมฯและคณาจารย์วิทยาลัยแสงธรรม ประจำปีการศึกษา 2565

ประชุมอธิการบ้านอบรมฯและคณาจารย์วิทยาลัยแสงธรรม ประจำปีการศึกษา 2565
ประชุมอธิการบ้านอบรมฯและคณาจารย์วิทยาลัยแสงธรรม ประจำปีการศึกษา 2565  เมื่อวันอังคารที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.00-12.00 น. วิทยาลัยแสงธรรม โดยมี บาทหลวงธีรพล กอบวิทยากุล อธิการบดี เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ อธิการบ้านอบรม(ผู้ปกครอง) เข้าร่วมประชุมในรูปแบบ Onsite และ Online โดยใช้โปรแกรม Zoom Meeting

E-book วารสารวิชาการ

E-Book แสงธรรมปริทัศน์

Top