แสงธรรม นำปัญญา และชีวิต

ปฐมนิเทศนักศึกษาวิทยาลัยแสงธรรม และนักศึกษาจากวิทยาเขตเซเวียร์ เชียงราย ประจำปีการศึกษา 2566

info 29 may

เมื่อวันจันทร์ที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เวลา 10.20-12.00 ณ Lux Mundi Aula วิทยาลัยแสงธรรม โดยมีบาทหลวงวิทยา เลิศทนงศักดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ นำภาวนา กล่าวต้อนรับ และให้โอวาทแก่นักศึกษา

- อาจารย์ ดร.ศรัญญู พงศ์ประเสริฐสิน ผู้อำนวยการสำนักงานวิชาการ นำเสนอโปรแกรมระบบบริหารจัดการวิทยาลัยแสงธรรม และประชาสัมพันธ์ข่าวสารของฝ่ายวิชาการ

- นางสาวแสงระวี กิจเจริญ เจ้าหน้าที่แผนกกิจการนักศึกษา นำเสนอระเบียบวินัย การเข้าร่วมกิจกรรมและการประชาสัมพันธ์ข่าวสารในเรื่องต่างๆ

- บราเดอร์รชานนท์ กองโฉม นายกสโมสรนักศึกษาแนะนำประธานชมรมและคณะกรรมการนักศึกษาชมรมต่างๆ ของฝ่ายกิจการนักศึกษา ในปีการศึกษา 2566

โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาวิทยาลัยแสงธรรมจำนวน 174 คน และวิทยาเขตเซเวียร์ เชียงรายจำนวน 20 คน เข้าร่วมปฐมนิเทศในครั้งนี้ ในรูปแบบ Onsite และ Online

 

 

E-book วารสารวิชาการ

E-Book แสงธรรมปริทัศน์

Top