ปฐมนิเทศเปิดปีการศึกษา 2560 นักศึกษาสาขาวิชาคริสตศาสนศึกษาชั้นปี 1-4

พิมพ์

ปฐมนิเทศเปิดปีการศึกษา 2560 นักศึกษาสาขาวิชาคริสตศาสนศึกษาชั้นปี 1-4
"ปฐมนิเทศเปิดปีการศึกษา 2560 นักศึกษาสาขาวิชาคริสตศาสนศึกษาชั้นปี 1-4 เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ณ วิทยาลัยแสงธรรม โดย...บาทหลวง ผศ.ดร.ชาติชาย พงษ์ศิริ อธิการบดีฯ, อาจารย์ศรัญญู พงศ์ประเสริฐสิน รองผู้อำนวยการสำนักงานคณะฯ และอาจารย์สุดหทัย นิยมธรรม ผู้ช่วยหัวหน้าสาขาวิชาฯ

ให้ข้อแนะนำทางการศึกษาฯ ชี้แจงโครงการงานและกิจกรรมต่างๆที่จะทำร่วมกัน  และมีการพบปะระหว่างคณะกรรมการนักศึกษาฯ ร่วมกับนักศึกษาในสาขาวิชาฯ ทำความรู้จักและต้อนรับนักศึกษาใหม่ในปีการศึกษาใหม่นี้ หลังจากนั้นได้ร่วมกันถ่ายรูปรวมและรูปแต่ละชั้นปีร่วมกับคณาจารย์ประจำสาขาวิชาฯ"

christ-2017_6jun001.jpg christ-2017_6jun002.jpg christ-2017_6jun003.jpg

christ-2017_6jun004.jpg christ-2017_6jun005.jpg christ-2017_6jun006.jpg

christ-2017_6jun007.jpg christ-2017_6jun008.jpg christ-2017_6jun009.jpg

christ-2017_6jun010.jpg christ-2017_6jun011.jpg christ-2017_6jun012.jpg

christ-2017_6jun013.jpg christ-2017_6jun014.jpg christ-2017_6jun015.jpg

christ-2017_6jun016.jpg christ-2017_6jun017.jpg christ-2017_6jun018.jpg

christ-2017_6jun019.jpg christ-2017_6jun020.jpg

 

(เขียนข่าวโดย...อาจารย์สุดหทัย นิยมธรรม  ภาพถ่ายโดย...นางสาวสาธิตา ทุมเมืองปัก)