ปฐมนิเทศเปิดปีการศึกษา 2560 นักศึกษาสาขาวิชาคริสตศาสนศึกษาชั้นปี 1-4

พิมพ์

ปฐมนิเทศเปิดปีการศึกษา 2560 นักศึกษาสาขาวิชาคริสตศาสนศึกษาชั้นปี 1-4
"ปฐมนิเทศเปิดปีการศึกษา 2560 นักศึกษาสาขาวิชาคริสตศาสนศึกษาชั้นปี 1-4 เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ณ วิทยาลัยแสงธรรม โดย...บาทหลวง ผศ.ดร.ชาติชาย พงษ์ศิริ อธิการบดีฯ, อาจารย์ศรัญญู พงศ์ประเสริฐสิน รองผู้อำนวยการสำนักงานคณะฯ และอาจารย์สุดหทัย นิยมธรรม ผู้ช่วยหัวหน้าสาขาวิชาฯ

ให้ข้อแนะนำทางการศึกษาฯ ชี้แจงโครงการงานและกิจกรรมต่างๆที่จะทำร่วมกัน  และมีการพบปะระหว่างคณะกรรมการนักศึกษาฯ ร่วมกับนักศึกษาในสาขาวิชาฯ ทำความรู้จักและต้อนรับนักศึกษาใหม่ในปีการศึกษาใหม่นี้ หลังจากนั้นได้ร่วมกันถ่ายรูปรวมและรูปแต่ละชั้นปีร่วมกับคณาจารย์ประจำสาขาวิชาฯ"

View the embedded image gallery online at:
http://www.saengtham.ac.th/all-sc-news/67-cc-news/617-christ-6-jun-2017?tmpl=component&print=1#sigFreeId8ce5d38d1d

 

(เขียนข่าวโดย...อาจารย์สุดหทัย นิยมธรรม  ภาพถ่ายโดย...นางสาวสาธิตา ทุมเมืองปัก)