อบรมและฟื้นฟูชีวิตจิตครูคำสอน ปีการศึกษา 2560

พิมพ์

อบรมต่อเนื่องชีวิตจิตครูคำสอน ประจำปีการศึกษา 2560 นักศึกษาชั้นปีที่ 1-4 สาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา วิทยาลัยแสงธรรม
    อบรมและฟื้นฟูชีวิตจิตครูคำสอน ปีการศึกษา 2560 ให้กับนักศึกษาสาขาวิชาคริสตศาสนศึกษาชั้นปีที่ 1-4 จำนวน 65 คนเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2560 ในภาคเช้า:ได้นำนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมและการอบรม ณ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านกึ่งวิถี(ชาย) จ.ปทุมธานี โดยแบ่งนักศึกษาออกเป็น 3 กลุ่มเข้าร่วมและจัดกิจกรรมให้กับผู้ป่วยฯ ดังนี้ 1.การฝึกทักษะกล้ามเนื้อ 2.การพัฒนาอาชีพ และ 3.ทักษะชีวิต

    ภาคบ่าย: นำนักศึกษาเดินทางไปวัดนักบุญเปาโล บ้านนา เพื่อรับประทานอาหารเที่ยง จัดกิจกรรมไตร่ตรอง และอำลานักศึกษาชั้นปีที่ 4 (รุ่นที่15) สาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา ซึ่งจะออกไปฝึกสอนตามโรงเรียนในภาคเรียนที่ 2 จำนวน 13 คน และจบด้วยการร่วมพิธีบูชาขอบคุณโดย...บาทหลวง ผศ.ดร.วัชศิลป์ กฤษเจริญ ขอขอบคุณคุณพ่อประชาชาติ ปรีชาวุฒิ เจ้าอาวาส ซิสเตอร์ ดร.เยาวลักษณ์ รอดงาม ผอ.รร.มาลาสวรรค์พิทยา และคณะครูที่อนุญาตให้ใช้สถานที่สำหรับจัดอบรม ให้การต้อนรับและบริการพวกเราเป็นอย่างดี


christ2017_14sep001.jpg christ2017_14sep002.jpg christ2017_14sep003.jpg

christ2017_14sep004.jpg christ2017_14sep005.jpg christ2017_14sep006.jpg

christ2017_14sep007.jpg christ2017_14sep008.jpg christ2017_14sep009.jpg

christ2017_14sep010.jpg christ2017_14sep011.jpg christ2017_14sep012.jpg

christ2017_14sep013.jpg christ2017_14sep014.jpg christ2017_14sep015.jpg

christ2017_14sep016.jpg christ2017_14sep017.jpg christ2017_14sep018.jpg

christ2017_14sep019.jpg christ2017_14sep020.jpg christ2017_14sep021.jpg

christ2017_14sep022.jpg christ2017_14sep023.jpg christ2017_14sep024.jpg

christ2017_14sep025.jpg christ2017_14sep026.jpg christ2017_14sep027.jpg

christ2017_14sep028.jpg christ2017_14sep029.jpg christ2017_14sep030.jpg

christ2017_14sep031.jpg christ2017_14sep032.jpg christ2017_14sep033.jpg

christ2017_14sep034.jpg christ2017_14sep035.jpg christ2017_14sep036.jpg

christ2017_14sep037.jpg christ2017_14sep038.jpg christ2017_14sep039.jpg

christ2017_14sep040.jpg christ2017_14sep041.jpg christ2017_14sep042.jpg

christ2017_14sep043.jpg christ2017_14sep044.jpg christ2017_14sep045.jpg

christ2017_14sep046.jpg christ2017_14sep047.jpg christ2017_14sep048.jpg

christ2017_14sep049.jpg christ2017_14sep050.jpg christ2017_14sep051.jpg

christ2017_14sep052.jpg christ2017_14sep053.jpg christ2017_14sep054.jpg

christ2017_14sep055.jpg christ2017_14sep056.jpg christ2017_14sep057.jpg

christ2017_14sep058.jpg christ2017_14sep059.jpg christ2017_14sep060.jpg

christ2017_14sep061.jpg christ2017_14sep062.jpg christ2017_14sep063.jpg

christ2017_14sep064.jpg christ2017_14sep065.jpg christ2017_14sep066.jpg

christ2017_14sep067.jpg christ2017_14sep068.jpg christ2017_14sep069.jpg

christ2017_14sep070.jpg christ2017_14sep071.jpg christ2017_14sep072.jpg

christ2017_14sep073.jpg christ2017_14sep074.jpg christ2017_14sep075.jpg

christ2017_14sep076.jpg christ2017_14sep077.jpg christ2017_14sep078.jpg

christ2017_14sep079.jpg christ2017_14sep080.jpg christ2017_14sep081.jpg

christ2017_14sep082.jpg christ2017_14sep083.jpg christ2017_14sep084.jpg

christ2017_14sep085.jpg christ2017_14sep086.jpg christ2017_14sep087.jpg

christ2017_14sep088.jpg christ2017_14sep089.jpg christ2017_14sep090.jpg

christ2017_14sep091.jpg christ2017_14sep092.jpg