ระลึกถึงบุญราศี ทั้ง 7 แห่งสองคอนและ วันครูคำสอนไทย

พิมพ์

ระลึกถึงบุญราศี ทั้ง 7 แห่งสองคอนและ วันครูคำสอนไทย
         เมื่อวัน ศุกร์ ที่ 15 ธันวาคม2560 เวลา 10.20 น. บาทหลวงคณะผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา และพนักงานทุกท่าน ร่วมจิตใจภาวนาพร้อมกันในวจนพิธีกรรมขอพรพระเจ้าโอกาสวันระลึกถึงบุญราศี ทั้ง 7 แห่งสองคอนและ วันครูคำสอนไทย โดย บาทหลวงพิริยะ ไชยมุกดาสกุล อาจารย์ประจำวิทยาลัยแสงธรรม เป็นประธานในพิธี ณ ชั้น1 อาคารเรียน วิทยาลัยแส​งธรรม

2017_15dec01.JPG 2017_15dec02.JPG 2017_15dec03.JPG

2017_15dec04.JPG 2017_15dec05.JPG 2017_15dec06.JPG

2017_15dec07.JPG 2017_15dec08.JPG 2017_15dec09.JPG

2017_15dec10.JPG 2017_15dec11.JPG 2017_15dec12.JPG

2017_15dec13.JPG 2017_15dec14.JPG 2017_15dec15.JPG

2017_15dec16.JPG 2017_15dec17.JPG 2017_15dec18.JPG

2017_15dec19.JPG 2017_15dec20.JPG 2017_15dec21.JPG

2017_15dec22.JPG 2017_15dec23.JPG